image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/Ctr-PC 29/12/2023 Chương trình giám sát năm 2024
Lượt xem: 76
Tải về
05/KH-HĐND 14/11/2023 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 170
Tải về
20/HĐND-VP 14/11/2023 Công văn công khai niêm yết kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm
Lượt xem: 183
Tải về
02/HĐND-VP 24/04/2023 Công văn chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết công tác HĐND các cấp tỉnh Nam Định giữa nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 207
Tải về
10/NQ-TTHĐND 10/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thành viên Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Hải Hậu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 314
Tải về
09/TB-ĐGS 12/09/2022 Thông báo thời gian giám sát chuyên đề thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn
Lượt xem: 264
Tải về
08/HĐND-TXCT 08/09/2022 Công văn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 356
Tải về
02/QĐ-BPC 01/04/2022 Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 281
Tải về
95/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022
Lượt xem: 384
Tải về
94/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 649
Tải về
123456