Lĩnh vực
Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/NQ-TTHĐND 10/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thành viên Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Hải Hậu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 153
Tải về
09/TB-ĐGS 12/09/2022 Thông báo thời gian giám sát chuyên đề thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn
Lượt xem: 117
Tải về
08/HĐND-TXCT 08/09/2022 Công văn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 178
Tải về
02/QĐ-BPC 01/04/2022 Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 149
Tải về
95/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022
Lượt xem: 226
Tải về
94/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 277
Tải về
98/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 362
Tải về
97/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án và dự kiến phân bổ nguồn thu từ đấu giá QSDĐ tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 197
Tải về
16/TB-HĐND 16/12/2021 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 202
Tải về
01/TB-HĐND 10/06/2021 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 389
Tải về
12345