Lĩnh vực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
Số ký hiệu văn bản 26/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 07/10/2015
Ngày hiệu lực 20/11/2015
Trích yếu nội dung Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Viết Tiến, Trần Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm 26_2015_ttlt-byt-bnv.pdf