Lĩnh vực
V/v Quy chế hoạt động của ủy ban Mặt trận tổ quốc, ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu khóa XXIII (Nhiệm kỳ 2019-2024)
Số ký hiệu văn bản Số 01/QC-MT
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày hiệu lực 23/07/2019
Trích yếu nội dung V/v Quy chế hoạt động của ủy ban Mặt trận tổ quốc, ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu khóa XXIII (Nhiệm kỳ 2019-2024)
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND-MTTQ
Người ký duyệt Lại Văn Hà
Tài liệu đính kèm so-01-qc-mt.pdf