Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn thu thập tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 314/UBND-TTr
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn thu thập tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Lưu Hồ An
Tài liệu đính kèm 314-UBND-TTr_0001.pdf