Lĩnh vực
Quyết định về việc tặng Bằng khen
Số ký hiệu văn bản 684/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày hiệu lực 12/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc tặng Bằng khen
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 684-QĐ-UBND.pdf