Lĩnh vực
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các cấp công đoàn 2022
Số ký hiệu văn bản 22/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các cấp công đoàn 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Liên Đoàn Lao Động
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 22 LĐLĐ.pdf