Lĩnh vực
Sao y quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
Số ký hiệu văn bản 30-BS/HU
Ngày ban hành 24/02/2022
Ngày hiệu lực 24/02/2022
Trích yếu nội dung Sao y quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 30_BS_HU.pdf