Lĩnh vực
Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/BDVHU-UBND
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 03-CTr-BDVHU-UBND_0001.pdf