Lĩnh vực
Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực Công thương, Xây dựng, giao thông vận tải và Khoa học Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 446/BC-UBND
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 lĩnh vực Công thương, Xây dựng, giao thông vận tải và Khoa học Công nghệ
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 446-BCUBND_0001.pdf