Lĩnh vực
Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu văn bản 85-KH/HĐTN
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đoàn Thanh niên huyện
Người ký duyệt Bùi Thanh Hải
Tài liệu đính kèm 85-kh-hdtn_0001.pdf