Lĩnh vực
Phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố của huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 103/PATT-UBND
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung Phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố của huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2022
Hình thức văn bản Phương Án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 103-patt-ubnd_0001.pdf
phuluc1_hientrang_xom.tdp_haihau.xls
phuluc2_phuongansapnhap_haihau.xls