Lĩnh vực
Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/QCPH-HĐND-UBMTTQ
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quy chế phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 01-qcph-hdnd-ubmttq.._0001.pdf