image banner
Lĩnh vực
Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 64/CV-KBHH
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Lê Anh Thuấn
Tài liệu đính kèm 64-cv-kbnn.pdf