Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
Số ký hiệu văn bản 12-CTr/HU
Ngày ban hành 29/10/2021
Ngày hiệu lực 29/10/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Đỗ Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 12-ctrhu.pdf