Lĩnh vực
Thông báo giới thiệu chức vụ, chữ ký
Số ký hiệu văn bản 01/TB-NCT
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo giới thiệu chức vụ, chữ ký
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội NCT
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 01-tb-nct_0001.pdf