Lĩnh vực
Công điện khẩn về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống COVID-19
Số ký hiệu văn bản 03/CĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày hiệu lực 06/05/2021
Trích yếu nội dung Công điện khẩn về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống COVID-19
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm cd-03-ubnd.pdf