Lĩnh vực
Sao lục Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 06-SL/HU
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Trích yếu nội dung Sao lục Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Sao Lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm sl06hu_2021-01-11.pdf