Lĩnh vực
Sao lục nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 04-SL/HU
Ngày ban hành 24/11/2020
Ngày hiệu lực 24/11/2020
Trích yếu nội dung Sao lục nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021
Hình thức văn bản Sao Lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Văn Quế
Tài liệu đính kèm 04-slhu.pdf