Lĩnh vực
Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Số ký hiệu văn bản 112/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày hiệu lực 18/09/2020
Trích yếu nội dung Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Hình thức văn bản Nghị định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nghi-dinh-so-112_2020_nd-cp-cua-chinh-phu-ve-xu-ly-ky-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.pdf
nghi-dinh-so-117_2020_nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te.pdf