Lĩnh vực
v/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 45/TANDTC-PC
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày hiệu lực 30/03/2020
Trích yếu nội dung v/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Nguyễn Hòa Bình
Tài liệu đính kèm 45.tandtc.pdf