Lĩnh vực
Kế hoạch về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 28-KH/HNDH
Ngày ban hành 18/03/2020
Ngày hiệu lực 18/03/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 28-kh-hndh.pdf