Lĩnh vực
V/v Kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi (NTTS) trên đất thu hồi phục vụ dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I
Số ký hiệu văn bản Số 03/KH-HĐ
Ngày ban hành 11/11/2019
Ngày hiệu lực 11/11/2019
Trích yếu nội dung V/v Kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi (NTTS) trên đất thu hồi phục vụ dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giải Phòng Mặt Bằng huyện
Người ký duyệt Đỗ Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 03_kh-hd.pdf