Lĩnh vực
V/v Chống rác thải nhựa
Số ký hiệu văn bản Số 110-BS/HU
Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày hiệu lực 06/05/2019
Trích yếu nội dung V/v Chống rác thải nhựa
Hình thức văn bản Sao Lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 110_sl.pdf