Lĩnh vực
V/v Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân,đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Số ký hiệu văn bản Số 102-SL/HU
Ngày ban hành 25/02/2019
Ngày hiệu lực 25/02/2019
Trích yếu nội dung V/v Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân,đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Hình thức văn bản Sao Lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 102_sl.pdf