Lĩnh vực
V/v Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 100-SL/HU
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày hiệu lực 19/02/2019
Trích yếu nội dung V/v Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Hình thức văn bản Sao Lục
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm 100_sl-hu.pdf