Lĩnh vực
V/v báo cáo tình hình tham gia BHYT của đối tượng trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản Danh sách
Ngày ban hành 15/12/2018
Ngày hiệu lực 15/12/2018
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình tham gia BHYT của đối tượng trên địa bàn
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt Lâm Hồng Kiên
Tài liệu đính kèm bhyt.pdf