Lĩnh vực
V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số 02/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 02/05/2018
Ngày hiệu lực 02/05/2018
Trích yếu nội dung V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban Chỉ Đạo 896
Người ký duyệt Vũ Ngọc Trường
Tài liệu đính kèm 02..._qd-bcd-896.pdf