Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 28/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2017
Ngày hiệu lực 20/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm 28__kh-ubnd.pdf