Lĩnh vực
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 193/UBND-VP
Ngày ban hành 09/06/2017
Ngày hiệu lực 09/06/2017
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 193__ubnd-vp.pdf