Lĩnh vực
V/v Thực hiện GPMB phục vụ xây dựng Khu tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Đinh 1
Số ký hiệu văn bản Số 133/TB-UBND
Ngày ban hành 15/08/2017
Ngày hiệu lực 15/08/2017
Trích yếu nội dung V/v Thực hiện GPMB phục vụ xây dựng Khu tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Đinh 1
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giải Phòng Mặt Bằng huyện
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 133_tb-ubnd.pdf