Lĩnh vực
V/v Kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản Số 4404/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2017
Ngày hiệu lực 10/07/2017
Trích yếu nội dung V/v Kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giao Thông
Người ký duyệt Phạm Văn Chiến
Tài liệu đính kèm 4404.PDF