Lĩnh vực
Thông báo Tình hình bệnh đạo ôn lá
Số ký hiệu văn bản Số 01/TB-BVTV
Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày hiệu lực 28/03/2017
Trích yếu nội dung Thông báo Tình hình bệnh đạo ôn lá
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Trạm trồng trọt $ BVTV Hải Hậu
Người ký duyệt Vũ Minh Ngọc
Tài liệu đính kèm 01_TB-BVTV.PDF