Lĩnh vực
Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Công thương huyện Hải Hậu, giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 04_CTrPH-HNDH-PCT
Ngày ban hành 09/06/2016
Ngày hiệu lực 09/06/2016
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Công thương huyện Hải Hậu, giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự - Đỗ Văn Mạnh
Tài liệu đính kèm 04_ctph-pct-hndh.pdf