Lĩnh vực
Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2017-2022)
Số ký hiệu văn bản 05-TT/TU
Ngày ban hành 25/04/2016
Ngày hiệu lực 25/04/2016
Trích yếu nội dung Thông tri về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2017-2022)
Hình thức văn bản Thông tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đại hội
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 05-nq_tu.pdf