Lĩnh vực
Công văn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Số ký hiệu văn bản 978/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung Công văn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 978-UBND-GDDT.pdf