image banner
Lĩnh vực
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 982/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2023
Ngày hiệu lực 02/08/2023
Trích yếu nội dung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND tỉnh Nam Định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03.-Chuong-trinh-phat-trien-nha-o-tinh-Nam-DInh.docx