Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 982/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực UBND tỉnh Nam Định
Người ký duyệt Hà Lan Anh
Tài liệu đính kèm 01.-Quyet-dinh-982-QD-UBND.pdf