Lĩnh vực
Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 05-HD/BTCTU
Ngày ban hành 05/02/2016
Ngày hiệu lực 05/02/2016
Trích yếu nội dung Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd-05.pdf