image banner
Lĩnh vực
Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu khoá XI, Nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 04-TB-HNDH
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu khoá XI, Nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 04-TB-HNDH.pdf