Lĩnh vực
Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 30/06/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 06-CT-UBND.pdf