Lĩnh vực
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2023
Số ký hiệu văn bản 198/BC-UBND
Ngày ban hành 17/06/2023
Ngày hiệu lực 17/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 198-BC-UBND.pdf