Lĩnh vực
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 111/KBHH-TB
Ngày ban hành 13/06/2023
Ngày hiệu lực 13/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Lê Anh Thuấn
Tài liệu đính kèm 111-KBHH-TB.pdf
KBHH_Mau-Dang-ky-du-Hoi-nghi.docx