Lĩnh vực
Kế hoạch phục vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ trong diễn tập KVPT huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 746/KH-BCH
Ngày ban hành 12/06/2023
Ngày hiệu lực 12/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phục vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ trong diễn tập KVPT huyện năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Nguyễn Minh Tiến
Tài liệu đính kèm 746-KH-BCH_0001.pdf