Lĩnh vực
Bản sao Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029.
Số ký hiệu văn bản 62-CT/HU
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Bản sao Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Long
Tài liệu đính kèm BS62HU1.signed.pdf