Lĩnh vực
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 166/BC -UBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 166-BC-UBND.pdf
BIEU-KQ-HGCS-6-thang-nam-2023.xlsx
BIEU-KQ-PBGDPL-6-thang-2023.xlsx