Lĩnh vực
Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà 2 tầng, 04 phòng học, 01 Hội đồng sư phạm và các công trìn phụ trợ khu C Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hải Hậu.
Số ký hiệu văn bản 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà 2 tầng, 04 phòng học, 01 Hội đồng sư phạm và các công trìn phụ trợ khu C Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hải Hậu.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm 04-NQ-HDND_0001.pdf