Lĩnh vực
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/02/2022của UBND huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 1700/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/02/2022của UBND huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 1700-QD-UBND.pdf