Lĩnh vực
Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC và hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả năm 2023 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 46/KH-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC và hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả năm 2023 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 46-KHUB.pdf