Lĩnh vực
Kế hoạch kiểm tra chất lượng các công trình, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 38/KH-UBND
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra chất lượng các công trình, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 38-KH-UBND.pdf