Lĩnh vực
Công văn tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về lễ hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 73/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về lễ hội năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lưu Thị Nghiêm
Tài liệu đính kèm 73-UBND-VHTT.pdf